Zdravotnické stavby

Přístavba Imunologické laboratoře Brno Černovice

– návrh stavby, dokumentace k územnímu řízení 2004, projekt stavby 2005

Nestátní zdravotnické zařízení Brno Komárov

– návrh stavby, dokumentace k územnímu řízení 2002, dokumentace ke stavebnímu povolení 2003

Ing. arch. Martin Mikšík

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna

– spojovací krček – návrh 1999, projekt pro stavební povolení 2001

– sklad medicinálních plynů – projekt stavby 1999

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. Alena Zajíčková

Lékárny

– studie a projekty lékáren 1992 – 2000

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Jiří Bradáč

Rekonstrukce prostor pro Ústav lékařské kosmetiky Brno

– dokumentace ke stavebnímu povolení 1998

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Jiří Mikšík

Rekonstrukce objektu laboratoří Biocyt Brno

– projekt stavby 1997

Fakultní nemocnice Brno Bohunice

– rekonstrukce pavilonu B Kliniky infekčních chorob – studie a projekt pro stavební povolení 1995, realizační projekt 1996, realizace 1997

Ing. arch. Martin Mikšík

– pavilon nukleární magnetické rezonance – projekt stavby 1993, realizace 1994

Ing. František Jakubec, Ing. arch. Martin Mikšík (zadání Ing. arch. Z. Petrů, generální projektant Promed Brno s.r.o.)

Záchytná stanice a detoxikační centrum Brno

– objemová studie 1995

Ing.  arch. Martin Mikšík

Rekonstrukce objektu laboratoří Fakultní porodnice Brno

– objemová studie 1994

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. Petr Uhrín (Promed Brno, s.r.o.)

Dostavba Dětské nemocnice J. G. Mendela Brno

– studie 1992

Ing. arch. Aleš Jenček, Ing. arch. Martin Mikšík

Krajská hygienická stanice v Brně Bohunicích

objemová studie 1992

Ing. arch. Martin Mikšík