Sídlo firmy GF INSTRUMENTS, Brno

studie 2010, dokumentace k územnímu řízení 2011, dokumentace ke stavebnímu povolení 2012, dokumentace pro provádění stavby 2013, zahájení 1. etapy 2013

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. Alena Zajíčková, vizualizace Ing. arch. Lukáš Brückner