Selský dvůr Skalice

studie, projekt pro stavební povolení – 2008, realizace I. etapy – 2011

Ing. Jitka Schneiderová, Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. Alena Zajíčková