Spolupráce na stavební části dokumentace Univerzitní kampus MU Brno Bohunice

Spolupráce na stavební části dokumentace Univerzitní kampus MU Brno Bohunice

AVVA 3. etapa – zelená – pavilony A19, A20 –  dokumentace pro stavební povolení 2006, dokumentace pro výběr dodavatele 2007

zodpovědný projektant stavební části IN AD, spol. s r.o. – Ing. arch. Jiří Bradáč, Ing. arch. Martin Mikšík

(generální projektant A PLUS a.s., autoři Černý, Tuza, Uhlíř, HIP S. Kůra, přímý zpracovatel PROMED Brno spol. s r.o.)

Čtěte více

Zdravotnické stavby

Přístavba Imunologické laboratoře Brno Černovice

– návrh stavby, dokumentace k územnímu řízení 2004, projekt stavby 2005

Nestátní zdravotnické zařízení Brno Komárov

– návrh stavby, dokumentace k územnímu řízení 2002, dokumentace ke stavebnímu povolení 2003

Ing. arch. Martin Mikšík

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna

– spojovací krček – návrh 1999, projekt pro stavební povolení 2001

– sklad medicinálních plynů – projekt stavby 1999

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. Alena Zajíčková

Lékárny

– studie a projekty lékáren 1992 – 2000

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Jiří Bradáč

Čtěte více

Lékařská fakulta MU Brno – rekonstrukce a modernizace

Lékařská fakulta MU Brno – rekonstrukce a modernizace

zadání, projekt pro stavební povolení 1996, realizační projekt 1997, změny 1998–99, realizace 2000

nominace na stavbu roku 2000

Ing. arch. Martin Mikšík

spolupráce na zadání Ing. B. Jenčková, gen. projektant Promed s.r.o, Ing. František Jakubec

předběžná studie nového využití 2004, studie stavebních úprav a projekt pro stavební povolení 1. etapy 2005

Ing. arch. Martin Mikšík

Čtěte více