MZLU Brno

MZLU Brno

zasedací místnost lesnické a dřevařské fakulty – studie, projekt – 2005

Ing. arch. Jiří Bradáč

zasedací místnost děkanátu agronomické fakulty – studie, projekt – 2006

Ing. arch. Jiří Bradáč

posluchárny – studie, projekt – 2005 – 2007

Ing. arch. Jiří Bradáč

Čtěte více