Regulační plán Městské památkové rezervace Brno

urbanistická studie zóny – 1993, územní plán zóny 1. koncept – 1995, 2. koncept – 1997, regulační plán – 1999

Ing. arch. Jiří Mikšík, Ing. arch. Josef Němec, CSc.