O nás

Firma IN AD, spol. s r. o. je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 2858 a má oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě, provádění staveb a obchodní činnosti.

Prioritou zůstává po celou dobu existence firmy projektová činnost.

Zabýváme se všemi architektonickými disciplínami:

  • Urbanismus
  • Architektura a pozemní stavitelství
  • Interiéry
  • Design nábytku a svítidel

Klademe důraz na individuální přístup k jednotlivým zakázkám a k jednotlivým klientům. Většinu zakázek zpracováváme v týmu, přičemž značná flexibilita firmy dovoluje měnit optimální složení podle charakteru zakázky. Nevyhýbáme se spolupráci i s jinými projekčními skupinami a architekty.

Vzhledem ke zkušenostem s různě velkými zakázkami jsme schopni zpracovávat malé, střední i velké projekty s vysokým standardem prací  – od urbanistické či architektonické studie přes dokumentaci pro územní řízení, projekt stavby, autorský a technický dozor až k úspěšnému předání díla investorovi (včetně návrhu a projektu interiéru a zajištění jeho realizace).

Firma IN AD, spol. s r. o. byla založena v roce 1991 architekty Jiřím Mikšíkem, Martinem Mikšíkem, Jiřím Bradáčem a Martinem Kovaříkem.

Současnými  společníky a jednateli, kteří současně vykonávají funkci vedoucích projektantů autorizovaných v ČKA, jsou:

  • Ing. arch. Martin Mikšík             autorizace ČKA č. 0283
  • Ing. arch. Jiří Bradáč                autorizace ČKA č. 1343

Společnost IN AD, spol. s r. o. má uzavřeno pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou vadami v projektu u České pojišťovny do výše 4 mil. Kč, vedoucí projektanti jsou dále pojištěni v rámci členství v ČKA.