Multifunkční centrum Bobrová – přístavba a rekonstrukce

studie, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení – 2008 – 2010

Ing. arch. Martin Mikšík, spolupráce In. arch. Marketa Benýšková, Ing. Přemysl Gilar, Ing. Alena Zajíčková