Lékařská fakulta MU Brno – rekonstrukce a modernizace

zadání, projekt pro stavební povolení 1996, realizační projekt 1997, změny 1998–99, realizace 2000

nominace na stavbu roku 2000

Ing. arch. Martin Mikšík

spolupráce na zadání Ing. B. Jenčková, gen. projektant Promed s.r.o, Ing. František Jakubec

předběžná studie nového využití 2004, studie stavebních úprav a projekt pro stavební povolení 1. etapy 2005

Ing. arch. Martin Mikšík