Spolupráce na stavební části dokumentace Univerzitní kampus MU Brno Bohunice

AVVA 3. etapa – zelená – pavilony A19, A20 –  dokumentace pro stavební povolení 2006, dokumentace pro výběr dodavatele 2007

zodpovědný projektant stavební části IN AD, spol. s r.o. – Ing. arch. Jiří Bradáč, Ing. arch. Martin Mikšík

(generální projektant A PLUS a.s., autoři Černý, Tuza, Uhlíř, HIP S. Kůra, přímý zpracovatel PROMED Brno spol. s r.o.)