Dílčí spolupráce na zakázkách Pöyry Environment a.s.

Suchá nádrž Splav – územní studie 2011

Suché nádrže  Jeřmaň a Mohelnice – posouzení lokalit – územní studie 2010

Opatření na Horní Opavě – studie k investičnímu záměru 2009