Design veřejného osvětlení

Design veřejného osvětlení pro předprostor Červeného kostela v Brně
návrh 2000

Ing. arch. Jiří Mikšík

Design osvětlení pro vstupní budovu nemocnice U sv. Anny
návrh 1994

Ing. arch. Jiří Mikšík