Bytový dům Tržní 2, Brno

studie 2004, dokumentace pro územní řízení 2005, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro realizaci stavby 2006, kolaudace 2008

Ing. arch. Martin Mikšík , spolupráce Ing. arch. Markéta Chlupová, Ing. Zdeněk Čuma, Ing. Zdeňka Hájková