Bytový dům Sokolovská, Praha Karlín

Popovodňové stavební úpravy – studie, projekt pro stavební povolení a realizaci stavby (2004 – 2006)

Vedoucí projektant Ing. arch. Martin Mikšík,
autor Ing. arch. Josef Javůrek, hlavní inženýr projektu Ing. arch. Petr Ryšavý