Bytový dům Přadlácká 9, Brno

stavební úpravy a půdní vestavba

– průzkumy a zaměření 2009

– studie, dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby 2010, kolaudace 2013

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. Alena Zajíčková, Ing. Přemysl Gilar