Bytový dům Bratislavská 60, Brno

stavební úpravy a půdní vestavba

– průzkumy a zaměření – 2009

– studie, dokumentace pro územní souhlas, pro stavební povolení, pro provedení stavby a výběr dodavatele – 2011, zahájení stavby 2013

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. Alena Zajíčková