A.A.R. CENTRUM, Brno

soutěžní návrh 2000, dokumentace k územnímu řízení 2004, dokumentace pro stavební povolení 2006, dokumentace pro provedení stavby 2007, kolaudace 2010

autoři Ing. arch. Jiří Mikšík, Ing. arch. Martin Mikšík

vedoucí projektant Ing. arch. Martin Mikšík, HIP Ing. František Jakubec, stavební řešení Ing. Radoslav Král (PROMED Brno, spol. s r. o.)